1 Potato 2 Potato

Oil on paper mounted on wood.
8x8x2 inches, 2023.

PREVIOUS

NEXT